Discy Latest Въпроса

Здравейте, имам обработваема земеделска земя в съсобственост, моят дял е 25%. Възможно ли е друг от съсобствениците да продаде идеална част от въпросния имот без официално предложение към нас преди това (как се доказва съгласие или отказ?) ? Ако ...