1. Благопдаря за този отговор ! Съгласно Закона за собственноста и ползването на земедслките земи - Глава Първа - член 4а (2): Договор за наем на земеделска земя със срок над една година се сключва от съсобственик или съсобственици на земеделска земя, притежаващи повече от 25 на сто идеални части от съПрочети

  Благопдаря за този отговор ! Съгласно Закона за собственноста и ползването на земедслките земи – Глава Първа – член 4а (2): Договор за наем на земеделска земя със срок над една година се сключва от съсобственик или съсобственици на земеделска земя, притежаващи повече от 25 на сто идеални части от съсобствения имот, или от упълномощено от тях лице.
  Т.е. тук е записано, че дори собственик на 25% може да го направи ! В крайна сметка кой закон е меродавен ??? :)

  See less
  • 0
 2. Благодаря за отговора ? А относно въпроса с арендата ?

  Благодаря за отговора ? А относно въпроса с арендата ?

  See less
  • 0