Discy Latest Въпроса

Здравейте, В момента се намирам в следната ситуация: болничен съм от близо 2 месеца и по случайност ми предложиха от друго място по-добри условия. Решил съм да напускам по чл.325, т.1 от КТ (Взаимно съгласие), като ако не приемат молбата по този ...

Здравейте, Исках да попитам дали има регистър или начин как да се провери дали даден човек се води сгоден или не. С други думи дали се е развел или не. Питането ми е във връзка с дядо ми, който за ...

Здравейте, Имам следния казус. Подал съм молба със следното съдържание: “С настоящата молба и на основание чл.325, т.1 от КТ, Ви моля за Вашето съгласие за прекратяване на трудовото ми правоотношение, считано от ….. от заеманата от мен длъжност в ...