Discy Latest Въпроса

Работя за голяма мултинационална компания с клон в София. От 19.03.2020 г. съм принудена от работодателя ми, без Допълнително споразумение към Трудовия ми договор, да работя от разстояние (home office). За целта ми е предоставена само компютърната конфигурация със ...