Discy Latest Въпроса

Здравейте, Искам да наема помещение, което е със статут на Магазин за промишлени стоки. Искам въпросният магазин да бъде за Хранителни стоки, тоест следва ли промяна на статут/предназначение? Благодаря.