Discy Latest Въпроса

Здравейте, искам да попитам, някой запознат ли за безплатна правна помощ за Германия, къде трябва да се кандидатства и какви документи трябва да представя?