Discy Latest Въпроса

Искам да попитам Как се процедира Понеже баща ми почина .Майка ми е жива на 78 години е. Каква е процедурата за да получи част от неговата пенсия ,защото не знам къде трябва да отида и Какви документи са нужни ...