Discy Latest Въпроса

Ако съм станал собственик на половината от къща, но искам веднага да прехвърля моята част на собственика на другата половина, трябва ли да регистрирам нотариалния акт първо? Или не е необходимо, защото това ще стане преди да ...