Discy Latest Въпроса

Бих искала да разбера каква е процедурата, която трябва да следвам за да закрия събиратвлно дружество след като управителят на фирмата е починал. Аз съм наследник, има и още един съдружник, но тя също иска да се закрие?