Discy Latest Въпроса

Здравейте, Някой може ли да разясни накратко членките? До колкото ми е познато са домоуправител (управител), касиер и членка. Като четем Закона за етажната собственост виждаме Контролен съвет (контрольор) Чл. 24. (1) (Изм.- ДВ, бр. 57 от 2011 г.) По решение на общото ...

Здравейте, Интересувам се как се смятат идеалните части и кое се приема за такова. В случая сме два входа. Собственици например имат гаражи в другия вход, който живеят. Освен това парко местата спадат ли? Броят ли се? В закона за етажната собственст това не ...