1. This answer was edited.

    Идеалните части само на апартаменти и гаражи са посочени. В случая паркоместата, когато са подземни се водят като идеални части от цялото подземно място, а не като цяло.

    Идеалните части само на апартаменти и гаражи са посочени.
    В случая паркоместата, когато са подземни се водят като идеални части от цялото подземно място, а не като цяло.

    See less
    • 0