1. Привет, Следователно, ако правилно го разбирам, независимо дали се възползвам от данъчното облекчение сега или не, когато срокът на застраховката изтече и премията ми бъде изплатена ще трябва да платя окончателен данък върху нея. Това ли е заключението?

    Привет,

    Следователно, ако правилно го разбирам, независимо дали се възползвам от данъчното облекчение сега или не, когато срокът на застраховката изтече и премията ми бъде изплатена ще трябва да платя окончателен данък върху нея. Това ли е заключението?

    See less
    • 0