Discy Latest Въпроса

Имам имот в село Доброглед, община Аксаково и живея в него 6 месеца от годината. Когато през 2005г. закупих имота си срещу него, на ширината на едно шосе (6-8) метра имаше малка неугледна сграда използвана за казан за варене на ...

Преди 8-9 години съседи посадиха жив плет от туя на границата между имотите ни. От моя страна на тази граница има лека ограда от бетонни колове и оградна мрежа, направена от мен през 2006 година. Нямах против живия плет с ...