1. За съжаление, подобни пълномощни важат САМО с нотариална заверка на подписа. На този етап издаването им онлайн е невъзможно.

  За съжаление, подобни пълномощни важат САМО с нотариална заверка на подписа.
  На този етап издаването им онлайн е невъзможно.

  See less
  • 0
 2. Здравейте! Въпросите, които задавате, вълнуват много млади двойки. При това, поставени точно така, както ги поставяте Вие, без да се интересуват от последствията... Отговарям Ви по реда на поставянето: 1. Бъдещите Ви деца така или иначе наследяват. Не се налага да правите каквото и да е. 2 . За съжаПрочети

  Здравейте!

  Въпросите, които задавате, вълнуват много млади двойки. При това, поставени точно така, както ги поставяте Вие, без да се интересуват от последствията…

  Отговарям Ви по реда на поставянето:
  1. Бъдещите Ви деца така или иначе наследяват. Не се налага да правите каквото и да е.
  2 . За съжаление, при взаимното наследяване нещата не стоят точно така – дори да си направите взаимни насрещни завещания, което не е лоша идея, ако нямате деца, но имате живи родители, те ще имат право на запазена част от наследството и може основателно и с право да създадат проблеми на преживелия партньор.

  Законът за наследството е категоричен:
  Чл. 28. (1) Когато наследодателят остави низходящи, родители или съпруг, той не може със завещателни разпореждания или чрез дарение да накърнява онова, което съставлява тяхна запазена част от наследството.
  (2) Частта от наследството вън от запазената част е разполагаемата част на наследодателя.
  Чл. 29. (1) Запазената част на низходящи (включително и осиновените), когато наследодателят не е оставил съпруг, е: при едно дете или низходящи от него – 1/2, а при две и повече деца или низходящи от тях – 2/3 от имуществото на наследодателя.
  (2) Запазената част на родителите или само на преживелия от тях е 1/3.
  (3) Запазената част на съпруга е 1/2, когато наследява сам, и 1/3, когато наследодателят е оставил и родители. Когато наследодателят е оставил низходящи и съпруг, запазената част на съпруга е равна на запазената част на всяко дете. В тия случаи разполагаемата част при едно дете е равна на 1/3, при две деца е равна на 1/4, а при три и повече деца е равна на 1/6 от наследството.
  Т.е. трябва да внимавате 1/2 от наследството да попада в разполагаемата част.
  А това на нормален език означава да бдите, винаги да притежавате имущество, което се равнява поне на половината от стойността на 1/2 от имота, т. е. всеки от Вас да притежава и друго имущество за поне 1/4 от стойността на имота.
  Така ще бъдете защитени при евентуален иск за възстановяване на запазената част от наследството.
  3. Вече придобитият имот няма да стане съпружеска имуществена общност. Той ще остане в обикновена съсобственост. Ако много държите да го направите съпружеска имуществена общност, ще трябва да го прехвърлите другиму, и после да го придобиете от него, но ВЪЗМЕЗДНО, по време на брака.
  Но, лично аз, не Ви съветвам да го правите – съпружеската имуществена общност в общия случай създава повече проблеми от обикновената съсобственост между съпрузите. Тя е бездялова и, в общия случай, представлява проблем. А и, предложеното по-горе решение е излищно разхищение на пари.

  Има ли някаква конкретна причина да държите на СИО?

  See less
  • 0