Discy Latest Въпроса

Аз имам декларация за отказ от своята майка, нейния настоящ адрес е бил в град Симитли, област Благоевград. Тя ме ражда в София и ме оставя в Дом майка и дете. Възможно е да нямам в писан ЕГН независимо от ...

Казвам се Румен Филков Гоцев имам следните въпроси: Как мога да разбера дали имам визуална прилика с майката в случай, че няма закон, който да задължи майката да даде проби от коса, кожа или кръв за днк тест? преди 17 години ...