Discy Latest Въпроса

Здравейте! Досега събирахме средства във фонд “Ремонт” по равно от всички апаратаменти. Сега предстои Общо събрание, на което ще коригираме това, съобразно идеалните части на всеки апартаминт. Съсед иска да му се приспаднат от вече събраните и усвоени средства за ...