Discy Latest Въпроса

Здравейте, как да разбирам чл. 39. от ЗУЕС – – “Общото събрание може да поиска предварително изпълнение на решение, свързано с извършването на разходи за необходим ремонт”. Какво означава Предварително изпълнение? Може ли пример?

Здравейте! Досега събирахме средства във фонд “Ремонт” по равно от всички апаратаменти. Сега предстои Общо събрание, на което ще коригираме това, съобразно идеалните части на всеки апартаминт. Съсед иска да му се приспаднат от вече събраните и усвоени средства за ...