1. Уважаема адв. Митова, Ако общото събрание реши да възстановява несъобразно разпределените суми, то това не противоречи ли на чл.16 (9) ( оспорване на съдържанието на протокола в седемдневен или едномесечен срок) или на чл.40 (2) (за търсене на права в районния съд) Благодаря

    Уважаема адв. Митова,
    Ако общото събрание реши да възстановява несъобразно разпределените суми, то това не противоречи ли на чл.16 (9) ( оспорване на съдържанието на протокола в седемдневен или едномесечен срок) или на чл.40 (2) (за търсене на права в районния съд)
    Благодаря

    See less
    • 0