Discy Latest Въпроса

Здравейте! Въвеждаме придобивка, която е за сметка на служителя с преференциални условия. Тъй като имаме колеги, които са на граждански договор, но имат желание да използват придобивката – можем ли съобразно КТ да правим удръжка от възнагражденията по граждански договор? ...