Discy Latest Въпроса

Съпругът ми преживя чернодробна трансплантация през ноември 2020 г. Заболяването му бе открито, наскоро след като започна работа на трудов договор с 6-месечен изпитателен срок в полза на работодателя. Първоначално имаше разбиране за създадения проблем и уверения, че преди всичко ...