1. Здравейте, След като се запознах с описания от Вас казус, считам, че можете да потърсите правата си. Единият вариант е да подадете сигнал до началника на съответното РУП. Другият вариант е да потърсите съдействие от адвокат. Повече информация, както и възможност да се свържете с адвокат, можете да нПрочети

  Здравейте,

  След като се запознах с описания от Вас казус, считам, че можете да потърсите правата си.

  Единият вариант е да подадете сигнал до началника на съответното РУП. Другият вариант е да потърсите съдействие от адвокат. Повече информация, както и възможност да се свържете с адвокат, можете да намерите на следния линк:
  https://www.kantorata.net/

  Росица Киселярова
  юрист | Advokatami.bg
  0888 047 188

  See less
  • 0
 2. Здравейте, Отговор на тези въпроси може да получите в съответната банка, в която ще откриете сметката. Росица Киселярова юрист | Advokatami.bg 0888 047 188

  Здравейте,

  Отговор на тези въпроси може да получите в съответната банка, в която ще откриете сметката.

  Росица Киселярова
  юрист | Advokatami.bg
  0888 047 188

  See less
  • 0
 3. Здравейте, Казусът, който сте описали изисква по-детайлно запознаване с него. Препоръчвам Ви първоначална консултация с адвокат. Специалист в тази област можете да намерите на следния линк: https://www.kantorata.net/#advokati Росица Киселярова юрист | Advokatami.bg 0888 047 188

  Здравейте,

  Казусът, който сте описали изисква по-детайлно запознаване с него. Препоръчвам Ви първоначална консултация с адвокат.

  Специалист в тази област можете да намерите на следния линк:
  https://www.kantorata.net/#advokati

  Росица Киселярова
  юрист | Advokatami.bg
  0888 047 188

  See less
  • 0
 4. Здравейте, В чл. 2 от Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2019 г. е определен размерът на задължителната здравноосигурителна вноска. Здравната осигуровка е 8% от дохода, което е в размер на 22.40 лв всеки месец за самоосигуряващи се лица. Росица Киселярова юрист | Advokatami.bgПрочети

  Здравейте,

  В чл. 2 от Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2019 г. е определен размерът на задължителната здравноосигурителна вноска.
  Здравната осигуровка е 8% от дохода, което е в размер на 22.40 лв всеки месец за самоосигуряващи се лица.

  Росица Киселярова
  юрист | Advokatami.bg
  0888 047 188

  See less
  • 0
 5. Здравейте, Всеки гражданин, който е станал свидетел или е разбрал за извършено престъпление, дори да не е пострадал от него, е длъжен да информира прокуратурата или полицията. В случай, че бъде образувано досъдебно производство ще бъдете уведомена писмено. В хода на разследването ще бъдете призованиПрочети

  Здравейте,

  Всеки гражданин, който е станал свидетел или е разбрал за извършено престъпление, дори да не е пострадал от него, е длъжен да информира прокуратурата или полицията.

  В случай, че бъде образувано досъдебно производство ще бъдете уведомена писмено. В хода на разследването ще бъдете призовани за разпит в качеството Ви на свидетел от разследващ полицай, следовател или прокурор. Явяването Ви е задължително. В описания случай, след като имате доказателства, които са важни за изхода на делото, следва да предоставите устройството, с което сте направили снимките и да съдействате на органите.

  Ако бъде образувано дело ще получите призовка да се явите като свидетел. Призовката съдържа името на съда, който я издава, номера и вида на делото, датата, часа и мястото на съдебното заседание. Призоваването Ви означава, че Вашите показания са важни за решаване на делото, затова е от изключително значение да се явите пред съда и да кажете истината по случая.

  Хубав ден!

  Поздрави,
  Роси

  See less
  • 1
 6. Здравейте, Законът предвижда няколко възможни хипотези, при които може да се иска унищожаване на брака. Една от тях е възможността, в случай, че единият от съпрузите страда от душевна болест или слабоумие, другият да поиска унищожаване на брака. В този случай заболяването трябва да води до поставянеПрочети

  Здравейте,

  Законът предвижда няколко възможни хипотези, при които може да се иска унищожаване на брака. Една от тях е възможността, в случай, че единият от съпрузите страда от душевна болест или слабоумие, другият да поиска унищожаване на брака. В този случай заболяването трябва да води до поставяне под запрещение на болния съпруг или той вече да е бил поставен под такова. Повече информация относно унищожаване на брак, можете да прочетете на следната статия: https://pravatami.bg/29432

  Престоят и лечението Ви в психиатрично заведение не следва да са пречка за да продължите образованието си, както и да работите като психолог, когато завършите.

  Поздрави,
  Роси

  See less
  • 0