1. Здравейте, Съществува Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична голяма община - според тази Наредба в определени часове имате право да изисквате от съседите си да не вдигат шум. Освен това всеки собственик, ползвател или наемател е длъжен да спазва ПрПрочети

  Здравейте,

  Съществува Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична голяма община – според тази Наредба в определени часове имате право да изисквате от съседите си да не вдигат шум.

  Освен това всеки собственик, ползвател или наемател е длъжен да спазва Правилника за вътрешния ред. В случай на нарушаване на правилата на съседите могат да им бъде наложена глоба. За да се стигне до тази санкция тряба да се обърнате към управителя на етажната собственост.

  Ако наистина кучето лае постоянно и тормози и други Ваши съседи, може заедно с тях да опитате да поговорите със собствениците на кучето и да разрешите проблема.

  В случай, че не успеете да се разберете по този начин със съседите, може да се свържете с юрист, който да Ви съдейства – ето тук може да намерите подходящ адвокат: https://www.kantorata.net/.

  Росица Георгиева
  правен асистент| Advokatami.bg
  0888 047 188

  See less
  • 1
 2. Здравейте, Препоръчвам Ви да коментирате това с нотариуса, при когото ще изповядвате сделката. По принцип е възможно и да се извърши поправка на грешка в нотариален акт, но в процедурата трябва да участват страните от първоначалната сделка (тоест старите собственици). В тази статия може да прочететеПрочети

  Здравейте,

  Препоръчвам Ви да коментирате това с нотариуса, при когото ще изповядвате сделката. По принцип е възможно и да се извърши поправка на грешка в нотариален акт, но в процедурата трябва да участват страните от първоначалната сделка (тоест старите собственици). В тази статия може да прочетете подробности за процедурата по поправка на грешки в нотариален акт: https://pravatami.bg/6552.

  See less
  • 0
 3. Здравейте, Ивайло, Лицата, които имат изискуемия осигурителен стаж могат по тяхно желание да се пенсионират до една година преди достигане на възрастта за пенсиониране на основание чл.68а от КСО. В този случай ще получавате пенсия в намален размер пожизнено. Ако се пенсионирате 5 месеца по-рано, щеПрочети

  Здравейте, Ивайло,

  Лицата, които имат изискуемия осигурителен стаж могат по тяхно желание да се пенсионират до една година преди достигане на възрастта за пенсиониране на основание чл.68а от КСО. В този случай ще получавате пенсия в намален размер пожизнено. Ако се пенсионирате 5 месеца по-рано, ще получавате пенсия, намалена с 0,4% x 5.

  Вижте повече в тази статия: https://pravatami.bg/25104. Надявам се информацията да Ви е била полезна.

  See less
  • 0
 4. Здравейте, След като наследството бъде открито, започва да тече срок за приемането му. По искане на всеки заинтересуван (в случая майка Ви) районният съдия, след като призове лицето, което има право да наследява, му определя срок, за да заяви приема ли наследството или се отказва от него. Ако в тозиПрочети

  Здравейте,

  След като наследството бъде открито, започва да тече срок за приемането му. По искане на всеки заинтересуван (в случая майка Ви) районният съдия, след като призове лицето, което има право да наследява, му определя срок, за да заяви приема ли наследството или се отказва от него. Ако в този срок наследникът не отговори, губи правото си да наследи автомобила.

  Повече информация за процедурата по приемане и отказ от наследство може да намерите в тази статия: https://pravatami.bg/11750.

  See less
  • 0
 5. Здравейте, Ако преди да е изтекъл изпитателният срок сте извършили друго престъпление, съдът може да Ви наложи наказание за него. В случай, че не сте извършили такова по време на изпитателния срок, няма основание да Ви се налага ново наказание лишаване от свобода. Можете да научите повече за последиПрочети

  Здравейте,

  Ако преди да е изтекъл изпитателният срок сте извършили друго престъпление, съдът може да Ви наложи наказание за него. В случай, че не сте извършили такова по време на изпитателния срок, няма основание да Ви се налага ново наказание лишаване от свобода.

  Можете да научите повече за последиците от условното осъждане в тази статия:https://pravatami.bg/2576.

  See less
  • 0
 6. Причината да получите такова съобщение от YouTube вероятно е, че собственикът на видеото е подал заявление за права по Content ID. Аранжиментът е самостоятелен обект на авторско право. Ако имате необходимите права да използвате защитеното с авторски права съдържание във видеоклипа си или ако смятатеПрочети

  Причината да получите такова съобщение от YouTube вероятно е, че собственикът на видеото е подал заявление за права по Content ID. Аранжиментът е самостоятелен обект на авторско право. Ако имате необходимите права да използвате защитеното с авторски права съдържание във видеоклипа си или ако смятате, че системата някак е идентифицирала видеоклипа ви погрешно, можете да оспорите заявлението.

  Най-добре е да се свържете със support центъра на youtube и да им опишете проблема, за да Ви предложат решение. Имайте предвид, че ако няколко пъти получите предупреждение за авторски права, профилът Ви може да бъде блокиран.

  See less
  • 0