1. Здравейте отново! Ето какво ми отговориха от туроператора! ,,Уважаеми, г-жо Божинова, Закона за туризма ясно и безспорно регламентира правата на потребителите при сключени договори за туристически пакет. Всеки един от тях би могъл да прекрати договора си преди началото на неговото изпълнение. В конкПрочети

  Здравейте отново! Ето какво ми отговориха от туроператора!
  ,,Уважаеми, г-жо Божинова,

  Закона за туризма ясно и безспорно регламентира правата на потребителите при сключени договори за туристически пакет. Всеки един от тях би могъл да прекрати договора си преди началото на неговото изпълнение. В конкретния случай, обаче, при възникване на облигационната връзка е направена и потвърдена резервация тип „ранно записване“, при която Потребителят е ползвал отстъпка и се съгласил с политиката и общите условия на пакета, който е закупил.

  Програмата на пътуване е потвърдена, хотелът, за който имате резервация, работи и приема Туристи при спазване на повишени и задължителни критерии за хигиена и дезинфекция.

  Ние в качеството си на Туроператор можем да доставим услугата в заявения обем, а право на потребителите е да се възползват от нея или не. Мотивите за нежелание за пътуване, са изцяло от субективен характер, съответно няма пречка за Туроператора те да бъдат приети, но приемането има за правна последица анулация на резервация и задържана на сумата на платения депозит, защото резервацията е тип „ранно записване“.
  Що се отнася до позоваването на препоръките на Министерство на външните работи, считаме, че Министерството в рамките на своята компетентност дава препоръки за пътуване в чужбина, свързани с оценка на риск в конкретна държава, но те са необвързващи, нямат задължителен характер и не водят автоматично до последиците, към които се стремите – връщане на платен депозит по сключен договор.
  Следвайки горното, считаме, че не са налице каквито и да е основания за предоставяне на ваучер за бъдещо ползване, защото пътуването не е „отменено“ нито поради извънредното положение, нито поради разпространението на Ковид, по смисъла, по който извънредния закон дефинира това понятие. Не са налице основания и за възстановяване на платен депозит по сключения договор за туристически пакет, защото са неотносими и неприложими правните последици на член 89, ал.5 от ЗТ, които се отнасят за друг вид фактическа обстановка, некореспондираща с настоящата.

  Имаме ли някакъв шанс да си възстановим капарото?Ние сме 9 човека и сме внесли 3200 лева? Поздрави! Ренета Божинова

  See less
  • 0