Discy Latest Въпроса

Здравейте, Прочетох статията “Сключих брак. Какво следва?”, но имам допълнителни въпроси. Ако си сменя фамилията след сключване на граждански брак, какво се случва с актът за раждане на дъщеря ми? Ако не си сменя фамилията възможно ли е да възникнат проблеми ...