Discy Latest Въпроса

Здравейте, След едно форсмажорно напускане на предишната ми позиция. в момента съм без доход от трудов договор. Не съм регистрирана към трудовата борса и в момента не съм социално осигурена. Бих искала да отворя магазин в Етси, където да продавам ...