Discy Latest Въпроса

Здравейте, Упълномощих адвокат да ме представлява и защитава пред ВКС в производство, образувано по подадена от мен касационна жалба срещу постановено от ОС решение. Същият този адвокат изгуби делото на ОС и след като пуснах касационната жалба, която беше оставена ...

Здравейте, По време на извънредното положение нямах кой да гледа детето ми (6 год.) И излезнах в неплатен отпуск след 14 дневен болничен. Вече 25 календарни дни съм в неплатен без никакви средства. Имам ли право на някаква помощ като сама ...