Discy Latest Въпроса

Здравейте, имам следния казус. Работя на безсрочен трудов договор. В известен момент се явих на ТЕЛК за освиделстване, като заключението на комисията е че мога да работя сегашната си работа, но при облекчение условия на труд. Работодателят ме трудоустрои на ...

След като ми изтече срока на ЕР на ТЕЛК продължавам ли да бъда трудоустроен от работодателя и все още ли попадам под закрилата по чл. 333 от КТ.