Discy Latest Въпроса

Здравейте, На 22 април получих уведомление от работодателя си, че съм нарушила трудовата дисциплина и че имам 5-дневен срок да дам своите обяснения. Вече минават две седмици и нищо не са ми казали след като изпратих отговор. В това време ...