Discy Latest Въпроса

Здравейте, На 14 септември 2020 започвам университет, първи курс, в ИУ Варна. В момента работя на пълно работно време в София и съм в предивестие. Известно ми е, че спрямо КТ всеки редовен студент може да прекрати трудовия си договор, писменно, ...