Discy Latest Въпроса

Здравейте, Необходимо ли е, за получаване на разрешително за търговия на едро с медицински изделия, да има складово помещение ? В закона пише: “Когато разполагат с помещения за съхранение на мед. изделия на територията на Република България, лицата по Ал. ...

При закупуване на стока в България следователно е платен и ДДС, след това въпросната стока се препродава към трета страна. Какво се случва с ДДС-то ? Във FOB цената включени ли са митническите разходи по износа и какво включват те ...

Здравейте, Водим преговори за работа със страна от ЕС. Възлагат заявки за транспорт и следователно ние го извършваме. Условието за плащане е с кредитно известие без да е нужно ние да издаваме фактура. Възможно ли е това ?

Необходим ли е сертификат за произход на вносни маркови дрехи за продажба във физически магазин и онлайн магазин ? Достатъчна ли е само търговска фактура ?