Discy Latest Въпроса

Като ответник по гражданско дело имам ли право да получа от съда нов препис от исковата молба, защото не съм получил такъв по вина на лицето, което е трябвало да ми го връчи? Обжалвал съм в съда нередовното връчване на ...

Колко годишна е тази давност? Имам задължения към Виваком и А1, но са отпреди 6,7 и повече години и сега не мога да сключва договори с тях, предплатени карти ми издават, но не и абонаментен план. Как да докажа давността, ...

Намерих залепено на вратата си съобщение от призовкар да се явя в общината да получа документи от съда. Нарушен е чл. 47 от ГПК, защото не съм бил търсен три пъти, а веднага е било залепено, и защото не беше ...

Смятам да подам молба до НБПП за служебен адвокат по две дела, на едното ще съм ищецна другото – ответник,преди да са заведени те. Как ще се процедира – ще бъде изпратено решението на Бюрото за правна помощ до съответния ...