Discy Latest Въпроса

Здравейте, имаме спечелено дело срещу длъжник ,който не притежава нищо.Как можем да получим дължимото?Имаме записна заповед и спечелено дело , но съдебния изпълнител казва , че длъжника няма никакви доходи и затова не сме получили нищо.