Discy Latest Въпроса

Здравейте, имам наложен запор върху заплата по трудово право – отношение, както и на всички банкови сметки. Запорът е от преди обявяването на извънредно положение. Имам ли право да ми бъде вдигнат запора до края на извънредното положение и какво ...