Discy Latest Въпроса

Към кого трябва да се обърна за решаване на въпроса с ежедневно блокиране на част от уличното платно с тежки материали от страна на живущи в непосредствена близост да него и възпрепятстване от тяхна страна на спиране и ...