Discy Latest Въпроса

Здравейте, какъв е срока за изплащане на обезщетенията по чл. 222 ал. 1. На 11.09.2020 оставих декларацията заедно с трудовата ми книжка при бившия ми работодател, но не ми отговориха кога ще ми бъде преведено обезщетението. ОТ Чл. 228.ал. ...

На 04.08.2020 , след изтичане на предизвестието, ме съкратиха поради намаляване обема на работа ( чл 328 т.3 от КТ) и работодателят ми дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение, през което съм останала без работа, за не ...