Discy Latest Въпроса

При използването на превозно средство за таксиметров превоз от фирма, регистрирана като ЕООД с управител и собственик конкретно физическо лице, изисква ли се пълномощно или друг документ за превозно средство, което е собственост на друга фирма, регистрирана като ЕООД с ...