Discy Latest Въпроса

Живея и работя в Ирландия . Разбрах че съм бременна и искам да родя детето си в България .Ще живея и работя в Ирландия до седмият месец на бременноста ми. Терминът ми е януари 2022 . Въпросът ми е ...