Discy Latest Въпроса

Последните 6 месеца (най-малко) от А1 са ме таксували по два пъти месечно за определени услуги .по два пъти в месеца за Диема екстра,макс спорт и А1 нет протект.от а1 ми се извиниха и ми приспаднаха от следващата фактура,но този ...

Какво трябва да напря когато институциите лъжат и как мога да го докажа.имам направени проби взети от река които не съоъветсват с пробите взети от РИОСВ.също така от 4-5 месеца подавам сигнали към 112 ,телефон на РИОСВ и шефа на ...