Discy Latest Въпроса

Здравейте, Казусът ми е следния, на 25г съм и имам телк 80%, но не желая повече да се вписвам в регистрите на хората с увреждания. Наясно съм, че ще изгубя права за намалени данъци, такси, пенсия, инвалиден стикер и т.н