Discy Latest Въпроса

Мога ли, и ако да-как, да проверя електронно дали е образувано наказателно постановление по чл.209, за неносене на лично предпазно средство, по издаден АУАН?

Снощи излязох от вкъщи и тръгнах към кабинета ми, който се намира на 10м от дома ми, като пътя до там не е обществено място, но ми беше съствен акт за неносене на маска. Къде и пред кого следва ...