Discy Latest Въпроса

Днес беше първият ми работен ден на ново място. Вече съм включена в графика на фирмата за този месец, но още не съм подписала официално трудовия си договор (просто нямах възможност да се явя в личен състав по-рано). Днес установих, ...

Получавам малка сума пари от граждански договор. В профила си в НАП съм попълнила необходимите данни в декларацията, но съм пропуснала да кача служебна бележка, тоест все едно декларацията не е подадена. Всички дължими данъци обаче са платени. Ще бъда ...