Discy Latest Въпроса

Здравейте , пред изтичане на изпитателен срок съм , но имам проблеми с колеги на работното ми място. Управителят на магазина ми донесе лист , в който аз трябвало да подпиша без дата по 325 за освобождаване по взаимно ...