Discy Latest Въпроса

Искам да “запиша” второ висше образование, обучението е 5 годишно и се завършва направо магистърска степен /няма само бакалавър/, вече имам една бакалавърска степен – държавна поръчка. Тъй като в закона е описано, че не може да се “следва” същата ...