1. Като цяло доста некомпетентен отговор, имах дело на този принцип и си разделихме сума повече от милион. Доста далеч сте от темата и явно не може да дадете прозрачен отговор

    Като цяло доста некомпетентен отговор, имах дело на този принцип и си разделихме сума повече от милион. Доста далеч сте от темата и явно не може да дадете прозрачен отговор

    See less
    • 0