Discy Latest Въпроса

Здравейте, какви разходи мога да поискам да ми бъдат признати от Общото събрание на Етажната собственост, когато апартамента ми е наводнен заради запушване на канализационната тръба? Мога ли да претендирам разходи за почистване или ремонт на апартамента ми?