Discy Latest Въпроса

Здравейте! Баща ми има триетажна вила, която иска да препише на “дъщеря си” чрез гледане но неговата дъщеря не желае да и я преписват чрез гледане поради лични съображения какъв, е реда за прехвърляне в ...

Здравейте! Преди 14 години по смисъла на закона съм извършила престъпление в училищна база, склоняване към проституция понеже съм си съблякла дрехите. Съученички блудстваха с мен, но след тази случка аз не казах на никой за не бъда обвинена. Следователно ...