Discy Latest Въпроса

Пенсионерка съм втора категрия труд от 01.10 2016г по чл. 69б, ал. 2 отКСО за осигурителен стаж и възраст.Работя във фирмата от 21. 11.2002г. Съкратена съм на 17.06.2019 по чл. 328 ал. 1. т. 2 от К. Т. Въпроса ми е имам ...