Discy Latest Въпроса

Когато е продаден апартамент със запазено право на ползване на стая и сервизни помещения, правомерно ли е след продажбата да продължава да се начислява на продалия имота част от данък сгради и такса смет при положение , че той повече ...

След продажба на имот със запазено право на ползване продавачът продължава ли да е задължен да плаща някакви данъци върху продадения имот? В нашия случай начисляването продължава вече 19 години . Благодаря.