Discy Latest Въпроса

Здравейте, интересува ме, дали мога да получа свидетелство за управление на МПС, защото бях осъден да заплатя парична глоба, а не съм.. Предварително благодаря!

Здравейте, искам да разбера какво дължа на държавата, тъй като бях осъден на парична глоба през 2012г. Преди 2 години ми се наложи да си извадя свидетелство за съдимост, но ми беше отказано, защото се налага първо да платя наложената ...