Discy Latest Въпроса

Здравейте, подадох предизвестие за напускане, но то не е подписано от собственика на фирмата, Предизвестието изтече,но документите ми не са готови Трудовата книжка е в счетоводството от една седмица.Интересува ме трябва ли да продължа да ходя на работа? ...