Discy Latest Въпроса

Здравейте , началника ми даде да подпиша бланка,че давам съгласие за видео наблюдение на работното ми място , но никъде в подписаните документи не е споменато, че камерата ще записва и звук. Въпроса ми е – закона позволява ли записа ...